Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Giảm thuế dây sắt hoặc thép không hợp kim

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế Xuất khẩu, Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.


Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, mức thuế suất mặt hàng dây của sắt hoặc thép không hợp kim không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng được điều chỉnh như sau:

Loại dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt (mã số 7217.10.31) giữ nguyên mức thuế suất 0%.

Loại khác (mã số 7217.10.39) giảm mức thuế suất từ 5% xuống còn 3%.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 7-3-2013.

Nguồn tin: HQ Online
Tags: Sắt thép, thép hộp, thép vuông, ống thép, Dịch vụ vệ sinh NVĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét