Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Cuộc thi “Thiết kế Logo và Slogan cho Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I”

THỂ LỆ CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO VÀ SÁNG TẠO SLOGAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

Giới thiệu chung
               Là cuộc thi thiết kế Logo và Slogan do Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PCC1) tổ chức với mục đích chọn lựa được mẫu Logo và Slogan phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển và quy mô phát triển của PCC1.

Nội dung Cuộc thi
Các mẫu Logo và Slogan cho Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PCC1), đảm bảo tuân thủ một số yêu cầu cơ bản sau đây:
  Thể hiện được tính chất ngành như: Vị thế hàng đầu của PCC1, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các Công trình điện Quốc gia, Sản xuất Công nghiệp, Đầu tư Bất động sản, Tư vấn.
  Đạt được các yêu cầu về: Thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với khách hàng, và thể hiện được bản sắc Văn hóa Á Đông kết hợp với hiện đại hội nhập.
  Được kết hợp hài hòa với tên gọi Công ty, tên viết tắt Công ty và Slogan.

Sản phẩm dự thi

Số lượng sản phẩm dự thi:
- Cá nhân: Không quá 03 mẫu thiết kế mỗi loại (Logo và Slogan).
- Tổ chức: Không quá 05 mẫu thiết kế mỗi loại (Logo và Slogan).
Sản phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Ban tổ chức).Tải xuống hồ sơ đăng ký thiết kế logo tại đây
-Mẫu thiết kế logo và slogan.
-Mô tả ý tưởng về Logo (không quá 500 từ).
-Tài liệu giới thiệu về tổ chức hoặc cá nhân dự thi.

Mẫu thiết kế được thể hiện như sau:
Đối với Logo:
- Được in và thể hiện trên cùng một trang giấy A4 (21cm x 29,7cm). Được đánh mã (bằng chữ màu đen, font TCVN3 (ABC), size 13) từ 01 đến 05 ở phía trên góc phải trang giấy.
- Logo lớn (kích thước dài/ rộng không quá 15cm) in màu đặt ở chính giữa trang giấy.
- Logo nhỏ (kích thước dài/ rộng không quá 03cm) in đen trắng đặt ở phía dưới góc phải trang giấy.
- Bài mô tả ý tưởng Logo được đánh mã theo mã của Logo (bằng chữ màu đen, font TCVN3 (ABC), size 13) từ 01 đến 05 ở phía trên góc phải trang giấy.
Đối với Slogan:
- Được in và thể hiện trên cùng một trang giấy A4 (21cm x 29,7cm). In chữ mầu đen, font TCVN3 (ABC), size 13.

Thời gian và cách thức tham gia dự thi
Thời gian gửi bài dự thi:
-Từ 01/06/2012 đến hết ngày 31/ 10/ 2012.
Cách thức tham gia dự thi:
Bài dự thi được gửi một trong hai cách sau:
-Gửi theo đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến địa chỉ liên lạc của Ban tổ chức.
Toàn bộ hồ sơ dự thi được để trong phong bì khổ A4, phía ngoài ghi rõ:
“ Thiết kế Logo và Slogan PCC1”.
Và gửi tới:
“ Phòng Trợ lý Tổng giám đốc, Tầng 2, Tòa nhà CT2, Số 583 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội”
-Hoặc gửi vào địa chỉ E-mail: Tung.nguyen@pcc1.vn

Quyền và trách nhiệm dự thi
Các tổ chức/ cá nhân tham gia dự thi phải ký bản đăng ký tham gia dự thi phải tuân thủ Thể lệ do Ban tổ chức cung cấp, trong đó phải đảm bảo:
- Logo và Slogan dự thi không phải đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả.
- Logo và Slogan dự thi chưa được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện đại chúng nào ở trong và ngoài nước.
- Không được sử dụng Logo và Slogan đã đoạt giải tại cuộc thi lần này vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác.
- Đối tượng dự thi là cá nhân phải cung cấp tên, địa chỉ cư trú, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân, địa chỉ E-mail, số điện thoại liên lac.
- Đối tượng dự thi là tổ chức/công ty phải cung cấp chính xác: tên, địa chỉ pháp lý, số giấy đăng ký kinh doanh.
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được Ban tổ chức.
- Ban tổ chức không trả lại bài thi.
- Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các tổ chức liên quan.
- Mọi chi phí hay các khoản thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng thực hiện theo quy định của Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ do tổ chức hoặc cá nhân trúng giải chịu.
- Tổ chức/ cá nhân trúng giải sẽ phải chịu hoàn toàn chi phí đi lại, ăn ở để đến nơi trao giải.
- Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho thí sinh có sản phẩm dự thi đoạt giải hoặc người được thí sinh có sản phẩm đoạt giải ủy quyền khi kết thúc cuộc thi.

Quy định về giải thưởng và trao thưởng:
Giải thưởng bao gồm:
Đối với Logo:
- 01 giải nhất:Gồm giấy chứng nhận giải thưởng của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I và giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.
- 04 giải khuyến khích: Gồm giấy chứng nhận giải thưởng của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I và giải thượng trị giá 3 triệu đồng.
Đối với Slogan:
- 01 giải nhất:Gồm giấy chứng nhận giải thưởng của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I và giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.
- 04 giải khuyến khích: Gồm giấy chứng nhận giải thưởng của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I và giải thưởng trị giá 2 triệu đồng.
Nếu không chọn được hồ sơ dự thi nào đạt yêu cầu, Ban tổ chức có quyền quyết định không trao giải.
Việc trao giải thưởng PCC1 sẽ tổ chức công khai và thông báo tại website chính thức của PCC1.

Quy định về sở hữu đối với những tác phẩm đoạt giải
PCC1 sở hữu bàn quyền sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những mẫu Logo và Slogan đoạt giải theo mục đích của PCC1.
PCC1 có quyền sử dụng tất cả các mẫu Logo và Slogan dự thi cho các hoạt động của Cuộc thi.
PCC1 có toàn quyền quyết định về việc chọn mẫu thiết kế nào được ứng dụng thực tế.
Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các Logo và Slogan tham gia cuộc thi này để tham gia dự thi bất kỳ cuộc thi nào khác.


PHỤ LỤC 1 - THỂ LỆ CUỘC THI
ÁP DỤNG CHO MẪU THIẾT KẾ
ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM LOGO và SLOGAN CHÍNH THỨC CỦA PCC1

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU PCC1

1.      Tiêu đề thư:
-         Giấy viết thư: Cỡ giấy A4, màu trắng, dành các khoảng trống tối thiểu cho các lề trái, phải, trên, dưới, giữa, địa chỉ, ngày tháng và lời mở đầu thư.Có dán Logo & Slogan trên giấy này.
2.      Phong bì:
-         Phong bì các khổ. Vị trí của Logo & Slogan trên phong bì, vị trí cửa sổ phong bì, vị trí đặt tên và địa chỉ người gửi được sắp xếp hợp lý và hài hòa. Thiết kế các loại phong bì to và phong bì nhỏ, phong bì cho các thư mời, thiệp mời, giấy mời…..
3.      Danh thiếp:
-         Logo & Slogan, kiểu in, màu sắc của danh thiếp phù hợp với nhau, các chi tiết chính được trình bày ở mặt trước của danh thiếp, kích thước của danh thiếp không rộng quá 9cm x 5,5cm.
4.      File:
-         Thiết kế các file đựng tài liệu, tờ trình phải thể hiện dược cách bố trí Logo & Slogan, thông tin của PCC1 và các đơn vị thành viên.
5.      E – mail:
-         Hướng dẫn chi tiết cách trình bày Logo & Slogan trong E – mail.
6.      Kết hợp Logo và Slogan:
-         Thể hiện sự kết hợp giữ Logo và Slogan trong những sản phẩm cụ thể.
7.      Sử dụng Logo và Slogan:
-         Trên biển hiệu.
-         Trên các phương tiện truyền thông

Chúng tôi hy vọng sẽ có được sự hưởng ứng từ các tổ chức, các cá nhân trong nước và quốc tế. Mọi chi tiết xin vui lòng tham khảo Website: www.pcc1.vn
Hà Nội, Ngày 01 Tháng 06 Năm 2012.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét