Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Nguồn gốc gỗ mun

Gỗ mun có nguồn gốc từ đây:

Cuốn này vốn nằm trong Tủ sách Tin hoa Văn học của Nhà xuất bản Hội nhà văn. Thật, chứ Tủ sách Cánh cửa mở rộng của Ngô Bảo Châu và Phan Việt chẳng có cửa nào đọ lại Tủ sách Tin hoa này cả.  Vừa có tin lại vừa có hoa:


Còn đây là hai bản khác:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét