Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Nỗi buồn đếm được

Hai là đếm được rồi.

Nỗi buồn thứ nhất, đen đúa, rách nát, nhiều kỷ niệm:
Nỗi buồn thứ hai, hai mươi năm sau, mới cứng, sạch, đẹp, đắt, không quay dọc được:
Hai nỗi buồn, tình cờ cách nhau đúng hai mươi năm.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét