Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Shrek, not sex

Trong vòng chừng ba bốn năm nay số phim tôi xem đếm không quá hai bàn tay, phần lớn trong đó là phim hoạt hình. Tuy nhiên, nếu tính lượt xem, kiểu như tính lượt người đi hội hoa xuân hay lượt rùa nổi lên mặt hồ, thì cũng được kha khá.  Tôi nhẩm tính xem Up khoảng hai chục lần, Bạch Tuyết và bảy chú lùn khoảng  bốn năm chục, Finding Nemo độ ba chục, đại khái vậy.  Thế nhưng cái phim tôi thích nhất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét