Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Gặp người nổi tiếng

Thấy chỗ này và nhiều chỗ khác khoe gặp người nổi tiếng, tôi cũng khoe gặp người nổi tiếng. Ảnh này chụp trước nhà của người nổi tiếng nói trên. Chắc chả mấy người khoe được câu này :) (Lưu ý: Số nhà đã được xóa để đảm bảo không xâm phạm privacy) :)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét