Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Do you still love me, baby?[giựt tiêu đề cho nó teen một tí, thực ra là phần còn lại của truyện này ]

9. Một mâu thuẫn
Cha tôi nói: “Trông lũ ngốc kia. Chúng nó không biết chính chúng nó cũng sẽ tàn đời.”
10. Một cảnh tượng không vui
Thế giới vào thời điểm này đầy những cảnh tượng không vui và bực bội. Một cảnh mà tôi còn nhớ rõ diễn ra ngay giữa thành phố trong một chiều thứ ba oi bức. Lúc đó khoảng một giờ rưỡi,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét