Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Tiếp tục chuyên đề bí mật


Bí mật của tôi
Năm nay, tôi ba mươi lăm tuổi, và tôi có một bí mật muốn kể cùng bạn.Tôi chỉ kể bạn nghe, bạn hãy hứa không kể cho ai khác, và đừng tìm cách gặp tôi khi chuyện kể xong. Tôi có răng từ khi mới sinh ra, không phải một chiếc, không phải hai chiếc, mà nguyên hàm.Có điều, tất cả đều sâu, sâu từ khi tôi mới sinh ra.Vì thế, đã ba mươi lăm năm nay tôi không ngủđã ba mươi lăm năm nay tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét