Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Hội họa Việt Nam đương đại (II)


Tác phẩm: Ngôi nhà có hoaTrường phái ấn tượngTác giả: Alpha
Tác phẩm: Tên tranh dành cho khán giảTrường phái trừu tượngTác giả: Pi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét